Copyright şi condiţii de utilizare

Colectivul de redacţie a elaborat această pagină web cu cea mai mare atenţie. Este exclusă totuşi orice garanţie asupra actualităţii, acurateţii şi integralităţii datelor puse la dispoziţie. Sunt excluse de la garanţiile susmenţionate şi paginile web la care se face referire prin hyperlink. E.ON România S.R.L. nu răspunde de conţinutul acestor site-uri ce pot fi accesate prin hyperlink. E.ON România S.R.L. poate să opereze fără preaviz modificări sau adăugiri la informaţiile şi datele puse la dispoziţia sa.

Conţinutul paginii web a E.ON România S.R.L. este sub drept de autor. Multiplicarea informaţiior şi a datelor, mai cu seamă utilizarea de texte, extrase sau imagini necesită aprobarea prealabilă a E.ON România S.R.L. Conţinutul acestei pagini web, mai cu seamă toate textele, imaginile, graficele, logo-urile, imaginile Webcam, fişierele AV şi animate, precum şi aranjarea acestora sunt supuse dreptului de autor şi altor legi de protejare a proprietăţii intelectuale. Cu toate acestea, E.ON România S.R.L. dă dreptul utilizatorilor de a se folosi complet sau în extras în scop publicistic de textele, imaginile şi graficele de pe site, desigur în limita legii presei şi a celei a dreptului de autor; acestea pot fi arhivate sau multiplicate atâta timp cât E.ON România S.R.L. este menţionat ca sursă/autor. Un exemplar din documentul publicat va trebui depus la biroul PR al E.ON România S.R.L. (robert.cosa@eon-romania.ro) ca dovadă a utilizării sale în mod corespunzător. Utilizarea, arhivarea şi multiplicarea textelor, imaginilor, graficelor, logo-urilor, imaginilor Webcam, a fişierelor AV şi animate şi aranjarea acestora necesită aprobarea prealabilă a E.ON România S.R.L. Textele, imaginile, graficele, logo-urile etc. publicate pe site-ul E.ON România S.R.L. nu pot fi folosite în scop comercial sau publicate pe alte site-uri fără acordul prealabil al E.ON România S.R.L.

Site-ul E.ON România S.R.L. nu oferă licenţă pentru proprietatea intelectuală a E.ON România S.R.L. şi companiile unde este acţionar.

Toate mărcile şi logo-urile amintite pe site-ul E.ON România sunt mărci înregistrate. Toate informaţiile şi datele, precum şi utilizarea acestora sunt supuse legislaţiei române. În caz de litigii, locul şi instanţa de judecată competentă este Tîrgu Mureş, România.

E.ON România S.R.L. nu garantează în plus pentru nici un fel de daune directe sau indirecte, inclusiv dar nu numai pierdere de profit cauzată potenţial de utilizarea informaţiilor sau datelor cuprinse în această pagină web. Sunt excluse de asemenea orice drepturi şi obligaţii între E.ON România S.R.L. şi utilizatorul acestei pagini web sau terţi.

Sus

© E.ON România S.R.L. 2015