Protecţia datelor

Vă mulţumim că aţi vizitat site-ul nostru şi pentru interesul arătat faţă de E.ON România S.R.L. Protejarea datelor dvs. personale (nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail) este o preocupare a noastră şi o chestiune căreia îi acordăm o importanţă deosebită. De aceea toate activităţile noastre în materie de web respectă legile de protejare şi securitate a informaţiilor.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în sensul art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Compania E.ON România S.R.L.,  operator de date cu caracter personal, vă aduce la cunoştinţă următoarele:

1. Categorii de date personale vizate
Date de identificare: Nume (prenume, nume, titlu etc.); Companie/ rol de business/ Profesie; Adresă (stradă, oraş etc.); Telefon/ număr (numere) de fax; Adrese de e-mail

Date contractuale: Număr client/ Număr contract, Scorul de credibilitate, Termeni de plată/ date de facturare, Date de dunning (memento de plată etc.),  Date de măsurare/ date de consum, Date de cont bancar/card de credit

Date individuale: Date de trafic telefonic; Date fişier jurnal; Înregistrări vocale de conversaţii.

2. Destinatarii transferului de date
Odată cu externalizarea serviciilor IT operaţionale către Hewlet-Packard (“HP”), Compania va beneficia de serviciul de suport utilizatori „IT Service Desk” care va fi furnizat de către HP din 2 locaţii ale acestei Companii: Bulgaria (Sofia) în cadrul orelor regulare 08:00 – 17:00 şi India (Bangalore) în afara acestor ore. Totodată, s-a decis externalizarea suportului specializat pentru dezvoltarea şi modificarea de aplicaţii (programare) către compania Capgemini Pvt. Ltd, cu sediul în India.

În acest sens, precizăm că pentru serviciile prestate de către HP bazele de date ale angajatilor E.ON se află în Data Center-ele E.ON aflate în Germania, agenţii de helpdesk, atât cei din Sofia cât şi cei din Bangalore (India) accesând doar, când e necesar, aceste date printr-un acces remote (la distanţă).

Similar sunt prestate şi serviciile de către CapGemini care în cazul primirii unor comenzi de modificare/ dezvoltare aplicaţii va desfăşura aceste activităţi pe serverele respective (de ex. SAP, sistemele de Dev(development) şi Q (testare)) aflate tot în Data Center-ele E.ON din Germania.

3. Scopul procesării datelor personale
Prin prelucrarea datelor de către furnizorii de servicii se urmăreşte optimizarea gestionării datelor prin infrastructura IT. Astfel, se va asigura:

  • Suport IT de la distanţă de tip “Service Desk” pentru toţi utilizatorii de PC din cadrul companiilor aparţinând Grupului E.ON România;
  • Suport programare pentru dezvoltarea şi/sau modificarea unor aplicaţii folosite de companiile din cadrul Grupului E.ON România;
  • Urmărirea orderelor create de utilizatori şi realizarea serviciilor aferente acestora.

 „Prelucrarea datelor” semnifică stocarea, alterarea, transferul, blocarea şi ştergerea şi alte utilizări ale datelor personale.

4. Durata procesării datelor
Folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se va face atâta timp cât se vor presta activitati de suport IT de tip Service Desk, ordere de alocare echipamente si servicii precum si suportul pentru incidentele aferente aplicatiilor folosite in companiile EON din Romania. Destinatarul va şterge datele în momentul în care acestea şi-au îndeplinit scopul sau acestea vor fi blocate împotriva unei prelucrări ulterioare.

5. Aplicarea prevederilor Legii nr. 677/2001
Sunt aplicabile drepturile conferite prin prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, respectiv dreptul de acces, dreptul la opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, în condiţiile transmiterii unei notificări scrise către operatorul de date personale la datele de contact care se regăsesc pe pagina de Intranet. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001 amintită mai sus.

Date personale

Puteţi să vizitaţi paginile noastre web fără ca E.ON România să vă solicite informaţii personale. De fiecare dată când se accesează o pagină web, următoarele informaţii sunt înregistrate:

  • denumirea fişierului accesat
  • data şi ora accesării paginii web
  • cantitatea de informaţii transmise
  • informaţii referitoare la încărcarea cu succes a paginii
  • tipul de browser web folosit
  • domeniul de căutare

Aceste date sunt analizate pentru uzul intern al companiei şi în scopul de a realiza statistici, utilizatorii individuali păstrându-şi anonimatul. Fiecare set de date este şters după 90 de zile. Fără acordul dvs., nu vom strânge nici un fel de informaţii personale de pe paginile noastre web. Este la latitudinea dvs. să decideţi dacă doriţi să ne furnizaţi astfel de informaţii, cum ar fi de exemplu în cadrul unui sondaj sau în legătură cu un contract.

Bineînţeles, vom respecta hotărârea dvs. de a nu ne furniza informaţii personale pentru activităţile de relaţii cu clienţii. Ne obligăm, de asemenea, să nu comercializăm către terţi sub nici o formă orice fel de informaţii personale care ni se pun la dispoziţie.

Securitatea datelor

Există diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dvs. personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

Link-uri către alte pagini web

Deşi pagina noastră de web conţine link-uri către alte pagini web, E.ON România nu răspunde pentru strategiile de protejare a informaţiilor sau pentru conţinutul altor pagini web.

Contact

Denumirea companiei răspunzătoare
E.ON România S.R.L.
J26/377/27.02.2007
C.U.I.: 21236676

Preşedintele Consiliului de Supraveghere
Bernd Hans-Joachim Romeike

Director General
Frank Hajdinjak

Adresa companiei răspunzătoare
E.ON România S.R.L.
Bd. Pandurilor nr. 42, et. 6, birou 6001
540554, Târgu Mureş,
România

 

Sus

© E.ON România S.R.L. 2015