Sponsorizări

În calitate de companie energetică, suntem conştienţi de responsabilitatea pe care o avem faţă de comunităţile în care activăm. Sponsorizările sunt parte integrantă din strategia de CSR a E.ON România şi prin acestea dorim să contribuim la dezvoltarea societăţii şi să ne implicăm activ în rezolvarea problemelor sale.

Principalele domenii care intră în sfera de susţinere a E.ON România sunt:
 • educaţie
 • sport
 • cultură
 • grupuri/comunităţi de persoane defavorizate
 • sănătate

 

Criteriile de evaluare a proiectelor:

 • grupul ţintă al beneficiarilor;
 • aria de desfăşurare a proiectului;
 • proiectul este în concordanţă cu valorile companiei;
 • impactul proiectului creat în comunitate;
 • reputaţia solicitantului;
 • pertinenţa construirii bugetului;
 • capacitatea organizaţională a solicitantului;
 • experienţa în furnizarea rezultatelor.

 

Pentru transmiterea unei solicitări de sponsorizare veţi avea în vedere următoarele:

 1. Solicitarea se va înscrie în strategia de CSR a E.ON România, conform informaţiilor prezentate în acest ghid;
 2. Dacă proiectul propus este eligibil, descărcaţi formularul;
 3. Formularul completat se va transmite pe adresa: sponsorizari@eon-romania.ro

Atenţie! Vor fi analizate cu prioritate solicitările trimise prin modelul de formular anexat şi care furnizează informaţii relevante despre organizaţie şi obiectivele acesteia. 

 

Vor avea întâietate proiectele care:

 • sunt în domeniul nostru de activitate;
 • se desfăşoară în aria geografică în care activăm;
 • pot implica angajaţi E.ON în calitate de voluntari;
 • aduc un plus de valoare în comunităţile locale sau completează proiectele noastre desfăşurate sau în derulare.

 

Nu sponsorizăm proiecte care:

 • au drept beneficiari persoane fizice;
 • nu se desfăşoară pe teritoriul României;
 • au drept beneficiari organizaţii politice, sindicale sau constituite pe criterii etnice şi religioase;
 • sunt concentrate exclusiv pe strângere de fonduri;
 • urmăresc un scop individual: proiecte personale, călătorii, proiecte de cercetare, sejururi pe durata burselor de studiu, teze de doctorat.

Proiectele care îndeplinesc criteriile minime de eligibilitate vor fi analizate, iar solicitanţii sponsorizării vor primi un răspuns cu privire la susţinerea proiectului respectiv în maxim 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

Solicitanţii  proiectelor care nu îndeplinesc condiţiile menţionate nu vor primi răspuns la cererile lor.

În funcţie de bugetele existente şi de strategia anuală de CSR pe domenii de implicare, ne rezervăm dreptul de a susţine sau nu o propunere de sponsorizare/parteneriat.

Sus

© E.ON România S.R.L. 2015