Profilul candidatului

Student/ă în ultimul an nivel licenţă sau nivel master, sau cu studii finalizate recent cu rezultate foarte bune.

Diplomă universitară în domeniul Ingineriei, Ştiinţelor Economice sau studii conexe cu următoarele specializări:

  • Inginerie cu următoarele specializări: Ingineria sistemelor electroenergetice, Inginerie electrică, Electrotehnică, Energetică, Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic, Managementul energiei, Automatizări şi calculatoare, Informatică aplicată în domeniul energiei, etc.

  • Științe economice cu următoarele specializări: Management, Marketing, Afaceri internaţionale, Economie generală, Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Administrarea afacerilor, Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci, Economia firmei etc.

  • Altele: Matematică, Matematică-informatică, Informatică, Statistică, Tehnologia Informaţiei, Matematici aplicate, Media digitală.

Cunoştinţe de limbă engleză la nivel avansat.

Experienţă în muncă maxim 1 an.

Nivel mare de flexibilitate şi mobilitate.

Iniţiativă, motivare şi abilitatea de a lucra bine în echipă.

Abilităţi de planificare şi organizare.

Abilităţi de analiză şi sinteză.

Interese şi activităţi extracuriculare – organizaii studenţeşti, voluntariat, sesiuni de comunicări ştiinţifice.

Sus

© E.ON România S.R.L. 2015