Voluntariatul - valoare a Grupului E.ON

Grupul E.ON încurajează angajaţii săi să se implice în acţiuni de responsabilitate socială, în mod voluntar, pentru a sprijini direct comunitatea, un ONG sau o cauză socială.

voluntariat

 

Managementul companiilor E.ON în România stimulează implicarea angajaţilor în calitate de voluntari, acordându-le şansa de a se implica timp de 3 ore/lună în timpul programului de lucru în asemenea activităţi şi le pune la dispoziţie proiecte concrete în care aceştia îşi pot oferi timpul, abilităţile şi expertiza în folosul altora.

În anul 2008, au fost implicaţi în proiecte în folosul comunităţii locale aproximativ 100 de  angajaţi din cadrul Grupului E.ON România, aceştia dedicând în total 581 de ore pentru activităţi de voluntariat.

Până la jumătatea anului 2009, un număr de 96 angajaţi s-au implicat în proiecte comunitare. Voluntariatul aduce un plus de valoare acţiunilor noastre în comunitate şi consolidează spiritul de echipă. Atunci când participăm în astfel de acţiuni demonstrăm angajamentul şi respectul pe care-l avem faţă de comunitatea în care trăim şi faţă de propria noastră persoană.

Rolul şi implicarea angajaţilor

Dezvoltăm în companiile noastre o cultură a implicării angajaţilor în viaţa comunităţilor în care suntem prezenţi, prin promovarea voluntariatului în cadrul proiectelor de responsabilitate corporatistă.

Prin participarea ca voluntari în proiectele de responsabilitate corporatistă ale companiei, angajaţii au posibilitatea de a-şi folosi competenţele, cunoştinţele şi abilităţile în serviciul societăţii şi al comunităţii în care trăiesc

Întâlnim adesea în preajma noastră copii bolnavi, copii părăsiţi, copii şi tineri care încă trăiesc într-un mediu sărăcăcios sau persoane vârstnice care involuntar sunt dependente pentru fiecare activitate din viaţa cotidiană. Prin cunoştinţele noastre din domeniul energetic, oferim copiilor programe care să convingă asupra necesităţii de a trăi într-un mediu sigur. De asemenea, ajutăm persoanele vârstnice, singure şi vulnerabile, prin întâlniri de socializare. Comunicăm şi le înţelegem problemele cu care se confruntă, iar prin vizitele la domiciliul lor ne folosim expertiza pentru a le verifica instalaţiile de electricitate şi gaz din propriile locuinţe, astfel încât să le oferim certitudinea unui mediu locativ sigur. Nu avem pretenţia de a schimba lumea, dar avem oportunităţi şi şanse de a le îmbunătăţi, încuraja sau însenina viaţa.

În toate proiectele iniţiate şi finanţate de Grupul E.ON voluntarii au un rol esenţial. Multe dintre lucrări şi activităţi sunt realizate prin implicarea directă a angajaţilor noştri.

Sus

© E.ON România S.R.L. 2015