Imagine: Student

Student
@ E.ON România

Ce căutăm?

Studenți în anul 2 și 3 nivel licenţă şi anul 1 master.

Profil:

 • Inginerie de petrol şi gaze
 • Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
 • Instalaţii
 • Ingineria sistemelor electroenergetice
 • Inginerie electrică
 • Inginerie energetică
 • Managementul energiei

Perioada

 • Iunie-septembrie, în funcție de disponibilitatea și nevoile studentului.
 • Minim 6 săptămâni de activitate practică.

Oferim

 • Mediu de lucru dinamic într-o companie multinațională
 • Oportunitatea de a învăţa şi de a lucra cu experți în domeniul energetic
 • Punerea în practică a cunoștințelor teoretice
 • Sprijin și îndrumare din partea unui mentor
 • Activităţi aferente sistemelor de distribuţii gaze naturale şi energie electrică şi serviciilor tehnice

Activităţi de practică

Activități specifice departamentelor unde se pot face stagii de practică:

 • Mentenanţa sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi energiei electrice
 • Analiza, calculul şi monitorizarea lunară a indicatorilor de performanţă pentru activitatea de distribuţie
 • Asigurare continuitate în alimentarea cu energie electrică
 • Conducerea prin dispecer a sistemului energetic naţional
 • Sisteme SCADA/SAD pentru instalaţii electrice de distribuţie
 • Elemente componente ale unui sistem de teleconducere
 • Operaţii de configurare, verificare şi testare a sistemelor  SCADA/SAD din staţii de transformare
 • Management de proiect a lucrărilor de construcţii a sistemului de distribuţie
 • Planificări detectare, localizare şi remediere defecte a sistemului de distribuţie gaze naturale
 • Gestionare consum tehnologic
 • Dimensionarea/optimizarea reţelelor distribuţie gaze naturale

Doreşti să aplici?

Aplicaţia trebuie să conţină următoarele:

 • CV – care să detalieze activitatea academică, activităţi şi proiecte extra curriculare
 • Situaţia notelor din prima sesiune a anului curent universitar şi media anului precedent/media de admitere – extrase din catalogul online sau confirmate de secretariat printr-o adeverinţă
 • Scrisoare de recomandare din partea unui profesor
 • Scrisoare prin care să îţi motivezi aplicaţia la acest program de practică, precum şi aşteptările stabilite vizavi de acest program
 • Data limită de primire a aplicaţiilor este 30 iunie 2017

Trimite aplicaţia ta pe adresa de email student@eon-romania.ro.

Sus

© E.ON România S.R.L. 2015