Locul de muncă

La nivelul întregului concern ne arătăm grija faţă de angajaţii noştri, oferindu-le condiţii de muncă sigure, sisteme IT de ultimă generaţie, cursuri de dezvoltare personală şi profesională, sprijin pentru ei şi întreaga familie în situaţii de criză datorate unor probleme medicale.

În cazul unor afecţiuni grave, Grupul E.ON oferă suport financiar angajaţilor pentru tratamente medicale speciale, care să conducă la însănătoşirea angajatului sau a aparţinătorului acestuia şi program flexibil sau redus de muncă pe perioada recomandată de medic.

E.ON România încurajează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap şi promovează principiul egalităţii şanselor. Numărul persoanelor cu dizabilităţi angajate în cadrul companiilor E.ON România a crescut, ceea ce demonstrează aplicarea principiului nediscriminării.

Începând cu anul 2009, Grupul E.ON achiziţionează produse realizate cu contribuţia persoanelor cu dizabilităţi în cadrul unor unităţi protejate. Am dezvoltat parteneriate cu unităţi protejate şi astfel, o parte din consumabilele necesare desfăşurării activităţii noastre sunt achiziţionate de la unităţi protejate care angajează preponderent persoane cu dizabilităţi.

Un program internaţional de schimb de experienţă al concernului E.ON le oferă copiilor angajaţilor posibilitatea de a cunoaşte alte ţări în care este reprezentat concernul E.ON. Copiii angajaţilor beneficiari ai programului "Making Friends" sunt găzduiţi în vacanţele de vară de colegii E.ON din alte ţări. Această experienţă oferă copiilor posibilitatea de a cunoaşte o altă ţară şi alte obiceiuri, alte valori culturale, precum şi oportunitatea de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limbi străine.

Felul în care lucrăm împreună se bazează pe împărtăşirea unui set de valori comune, inerente identităţii companiei noastre. Suntem dedicaţi valorilor noastre, începând de la elaborarea strategiilor de dezvoltare a companiilor noastre, până la implementarea acestora.

Sus

© E.ON România S.R.L. 2015