"Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie"

Regulament oficial al concursului

I. Secțiunea 1: Organizatorul concursului

Organizatorul Concursului “ Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie” este E.ON Servicii S.R.L, cu sediul în Târgu Mureș, bd. Pandurilor nr. 42, etaj 7, 540554, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/796/2008, Cod Fiscal RO23795267, având contul IBANRO19INGB0011000032558911 – deschis la ING Bank Târgu Mureș, reprezentată legal prin dna Roxana Băndilă, în calitate de Director General.

II. Secțiunea 2: Perioada de desfășurare a concursului

Concursul se va desfășura în perioada 26 noiembrie 2021, ora 09:00, ora României – 1 decembrie, ora 20:00, ora României.

III. Secțiunea 3: Participanții

La concurs pot participa toți utilizatorii Facebook care îndeplinesc în mod cumulativ condițiile de înscriere și își au reședința pe teritoriul României, inclusiv angajați ai companiei E.ON.

Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs orice persoană care nu îndeplinește toate condițiile de participare. De asemenea, refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Concurs are drept consecință imposibilitatea de a participa, respectiv imposibilitatea acordării premiului în cazul câștigătorului desemnat.

IV. Secțiunea 4: Modalitatea de desfășurare a concursului

a) Lansarea concursului va avea loc printr-o postare pe pagina de Facebook E.ON Cariere. Aici vor fi descriși toți pașii care trebuie urmați de către participanți pentru a intra în concurs.

b) Utilizatorii Facebook care doresc să se înscrie în Concurs vor trebui să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții în interiorul termenului stabilit de Organizator și comunicat prin postarea care anunță lansarea concursului:

 • Să facă o urare către România, în comentariile postării;
 • Să distribuie această postare pe profilul său personal;
 • Să se asigure că postarea sa este publică și poate fi accesată.

c) Vor fi anulate înscrierile efectuate în afara perioadei de desfășurare a concursului.

d) Câștigător va fi desemnat utilizatorul al cărei postări adună cele mai multe reacții (Like, Love etc.).

e) Extragerea câștigătorului se va face în data de 2 decembrie 2021, la ora 13:00, ora României.

f) În situația în care sunt mai mulți participanți care au înregistrat același număr de reacții la postarea lor la momentul extragerii, Organizatorul va face o nouă postare pe pagină, în care va include link-urile directe spre toate postările ce sunt la egalitate și îi va încuraja pe fanii paginii să voteze, pentru a alege câștigătorul final.

g) Dacă nu apare situația menționată la punctul f), câștigătorul va fi anunțat în data de 2 decembrie 2021, la ora 13:00, pe pagina de Facebook a Organizatorului, https://www.facebook.com/eoncariere/, printr-un comentariu publicat ca răspuns la postarea de concurs și prin intermediul unui mesaj privat.

h) Dacă apare situația menționată la punctul f), votul utilizatorilor pentru alegerea câștigătorului va dura încă 24 de ore. Astfel, Organizatorul va anunța câștigătorul final în 3 decembrie 2021, la ora 13:00, în același mod notat la punctul g).

i) Ulterior anunțării câștigătorului, acesta va transmite Organizatorului, în termen de 24 de ore, printr-un mesaj privat, datele de livrare la care va primi premiul.

j) În cazul în care căștigătorul nu poate fi contactat în termenul anterior menționat, se va trece la contactarea rezervelor.

k) Premiul vor fi transmis câștigătorului la adresa indicată de către acesta în procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, ulterior încheierii procesului de validare a Câștigătorului, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data validării finale.

V. Secțiunea 5: Premiile oferite

Premiul constă într-o pereche de căști ”Bamboo wireless headphone”. Premiul va fi personalizat pentru câștigător.

Câștigătorul premiului oferit în cadrul Concursului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea premiului în bani sau înlocuirea acestuia cu alte bunuri.

VII. Secțiunea 7: Publicarea și modificarea regulamentului 

Regulamentul Oficial al Concursului va fi publicat pe site-ul www.eon-romania.ro. Prin participarea la acest Concurs, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile din România.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament al Concursului, dacă acest lucru este considerat necesar, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări prin publicarea pe site-ul oficial al concursului. Organizatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate referitoare la luarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor atâta timp cât modificările apar pe pagina oficială de internet a concursului. 

VIII. Secțiunea 8: Protecția datelor cu caracter personal

 1. Prin participarea la Campanie, Participanţii declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament şi sunt de acord ca datele lor cu caracter personal puse la dispoziţia Organizatorului să fie prelucrate şi utilizate de Organizator (personal ori prin împuternicit) conform prevederilor prezentului capitol.
 2. Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale grupului E.ON. Prin urmare, E.ON urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu cerințele legale și principiile privind protecția datelor.
 3. Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei vor fi: nume și prenume participanti. Organizatorul își rezervă dreptul de a publica numele participanților precum si al câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care câștigătorii nu vor ca datele lor să fie publicate, aceștia pot trimite oricând un e-mail la serviciiclienti@eon-romania.ro
 4. Scopul prelucrării datelor il reprezinta identificarea şi anunțarea câștigătorilor, precum si promovarea evenimentului: prelucrarea datelor necesare participării la concurs implică colectarea și utilizarea acestora strict pentru scopurile definite mai sus.
 5. Durata păstrării datelor cu caracter personal: datele colectate în scopurile menționate anterior vor fi stocate numai atâta timp cât este necesar pentru desfășurarea concursului, notificarea premiului și, după caz, publicarea câștigătorilor. Ulterior, datele personale ale câștigătorilor vor rămâne în contabilitatea firmei, conform legislației fiscale în vigoare.
 6. Participanților la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute în Regulamentul General privind Protecţia Persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulație a acestor date, în special următoarele drepturi:

  - dreptul la informare (art. 12),
  - dreptul de acces la date (art.15),
  - dreptul de rectificare a datelor (art.16),
  - dreptul de stergere (art.17),
  - dreptul de restricționare (art. 18).

  De asemenea, este recunoscut dreptul persoanelor de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate
 7. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legale.
 8. Datele personale ale castigatorului vor ramane in contabilitatea firmei, conform legislatiei fiscale in vigoare.
 9. Adresa de contact: Pentru orice alte informații cu privire la modul de desfasurare a Campaniei, precum si al prelucrare prelucrarii a Datelor cu Caracter Personal, ale clientului (inclusiv pentru a-și exercita drepturile de mai sus), clientul se poate adresa la O.P. 1 – C.P. 10, 540043 Târgu Mureș, Telefon 0800 800 900/ 0800 800 366, Fax 0265 200 367 şi/ sau la adresa de e-mail: serviciiclienti@eon-romania.ro. La nivelul Organizatorului a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor ce poate fi contactat la următoarea adresă: protectiadatelor@eon-romania.ro.
IX. Secțiunea 9: Clauze finale 

Participarea la concurs implică acordul şi obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile incluse în acest document. 

Orice litigii se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, acest regulament, cu termenii şi condiţiile incluse este guvernat de legile României şi poate fi supus numai jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti competente din Târgu Mureş. 

Târgu-Mureş, 17.11.2021