Politica de confidenţialitate

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în sensul art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

1. Categorii de date cu caracter personal supuse prelucrării

Date de identificare: Nume / Prenume / Titlu, Locul de muncă / Funcţia / Profesia, Data şi locul naşterii, Adresa (domiciliul / reşedinţa), Localitatea/codul poştal, Tara, Număr de telefon /mobil / fax, Adresa de e-mail, Serie carte identitate/paşaport;

Date contractuale: Cod client, Număr contract, Date card bancar / banca clientului, Termene de plată / date facturare, Adresa de facturare, Data achiziţiei, Rata de credibilitate, Date cont/card de credit, Date măsurători/consum, Date corespondenţă client/partener de afaceri (specificaţii produs, preţ produs), Valoare cereri de plată, Istoric cereri de plată (notificări de plată), Coduri cooperare / Coduri bonus, ID-uri parteneri pentru cooperare, Date furnizare energie, Stare civilă client, Date soţ/soţie sau copii, Date produs, Preţuri produse;

Alte date: Date sisteme de comunicaţii ( Număr de telefon/mobil/fax,  Adresa de e-mail), Date locaţie (stradă, nr., cod poştal, localitate), Date de securitate internă (ID grup, KID, Certificate), Departament / Funcţia, Limba şi naţionalitatea, Marca personal (exclusiv pentru angajaţi), Adresa locului de muncă (stradă, nr., cod poştal, localitate), Date de trafic, Adresa MAC, Date sisteme, Date reţea,  Date fişiere jurnal, Date despre secvenţa de clicuri, Parole, Date furnizare energie, Cod numeric personal, Stare civilă, Date soţ/soţie sau copii, Venituri/salar/bunuri/pensie, Date card bancar/bancă angajaţi, Carieră şi dezvoltare profesională în companie, Date angajaţi (performanţă, educaţie, calificări, demiteri,  avertismente, absenţe, pontaje, cheltuieli deplasare), Date trafic telefonie;

Date individuale: Imagini şi materiale video, Înregistrări audio, Serie/cod PUK – SIM, Informaţii despre instalaţiile PV (ex.  Azimuth, orientare), Date biometrice;

2. Destinatarii datelor

Odată cu migrarea produselor Microsoft Office utilizate către Cloud (Microsoft Online Services), Compania va beneficia de servicii suport şi consultanţă din partea  ACCENTURE ENDUSTRIYEL YAZILIM COZUMLERI LTD STI cu sediul în Sanayi Mah. Teknopark Bulvari No 1/5-A Ic Kapi No: 201 Pendik-Istanbul, TURCIA.

În acest sens, precizăm că pentru serviciile prestate de către ACCENTURE ENDUSTRIYEL YAZILIM COZUMLERI LTD STI bazele de date ale salariaţilor sunt stocate în Data Center-e aflate în Germania, accesul la aceste date se va realiza în funcţie de necesitate prin mecanisme acces remote (la distanţă).

 3. Scopul procesării datelor cu caracter personal

Datele vor fi prelucrate cu scopul de a fi furnizate servicii de suport şi consultanţă pentru soluţiile Cloud în vederea optimizării gestionarii datelor prin această infrastructură. Datele cu caracter personal transferate vor fi supuse următoarelor activităţi de bază de prelucrare:

 • Managementul incidentelor
 • Managementul problemelor
 • Managementul identificării și al accesului
 • Gestionarea schimbărilor şi evaluărilor
 • Gestionarea lansărilor şi implementărilor
 • Gestionarea configurărilor
 • Managementul cunoaşterii
 • Validarea şi testarea serviciilor
 • Gestionarea disponibilităţii
 • Gestionarea capacităţii
 • Gestionarea continuităţii serviciilor IT
 • Managementul evenimentelor
 • Gestionarea cererilor non-standard
 • Execuţia planificării şi suplimentarii serviciilor de tranziţie
 • Gestionarea controalelor şi auditurilor interne
 • Gestionarea  riscurilor
 • Gestionarea datelor confidenţiale
 • Gestionarea securităţii IT
 • Execuţie servicii “service level management”
 • Gestionare măsuri de îmbunătăţire continuă
 • Gestionarea calităţii

4. Durata de prelucrare a datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face atâta timp cât se solicită prestarea serviciilor descrise la punctul 3. Importatorii de date vor şterge datele atunci când acestea şi-au îndeplinit scopul lor sau vor fi blocate împotriva prelucrării viitoare.

5. Aplicarea prevederilor Legii nr. 677/2001

Drepturile conferite prin dispozițiile Legii nr. 677/2001 sunt dreptul de acces, dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale din motive legitime şi solide, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, în condiţiile transmiterii unei notificări scrise către operatorul de date cu caracter personal care se găsesc pe pagina de Intranet. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001 amintită mai sus.

Informaţii privind analiza web

Cookies

Prin navigarea pe website-ul delgaz-grid.ro vă exprimați acordul cu privire la folosirea datelor stocate de cookies, acesta fiind un acord în sensul articolului 4 (51) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

“Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookies se instalează în cazul în care se acceptă navigarea pe site, fiind o legătură între utilizatorul browserului și website.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. De asemenea, puteţi seta browserul dumneavoastră să blocheze cookies sau să afişeze o notificare de avertizare înainte ca un cookie să fie stocat pe calculatorul dumneavoastră. Dezactivarea și refuzul de a primi cookies pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat.

Google Analytics

Acest website utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics utilizează "cookie-uri", care sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul de utilizare a paginilor. Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea site-ului vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite ale Americii. Prin utilizarea anonimatului IP, Google va trunchia adresa IP pentru statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru alte părți la Acordul privind Spațiul Economic European înainte de transmiterea către și stocarea în SUA. Numai în cazuri excepționale, adresa IP complete poate fi trimisă și scurtată de către serverele Google din SUA.

În numele operatorului acestui website, Google va utiliza aceste informații pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului, pentru a compila rapoarte privind activitățile site-ului web pentru operatorii site-ului, precum și de a oferi servicii suplimentare pentru operatorul acestui site în legătură cu utilizarea site-ului și a internetului. În acest scop, Google utilizează pseudonime. Adresa IP trimisă de către browser-ul dvs. prin intermediul Google Analytics nu va fi asociată cu alte date deținute de Google.

Google Tag Manager

Acest website utilizează Google Tag Manager. Google Tag Manager este o soluție operată de Google Inc., care permite gestionarea etichetelor utilizate de site în scopuri de marketing, utilizând o interfață. Instrumentul Google Tag Manager, în sine, (prin care se implementează etichetele) este un domeniu care nu utilizează cookie-uri și care nu înregistrează date cu caracter personal. Instrumentul poate activa anumite etichete, care, în nume propriu pot înregistra date în anumite circumstanțe. Google Tag Manager nu va avea acces la aceste informații. În cazul în care înregistrarea datelor a fost dezactivată pe domeniul sau nivelul modulului cookie, această setare va rămâne în vigoare pentru toate etichetele de urmărire puse în aplicare prin Google Tag Manager.

Securitatea datelor

Există diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dvs. personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

Dacă aveţi întrebări privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: it_security_romania@eon.com

La cerere, veţi fi informaţi în scris şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul paginilor noastre web.

Link-uri către alte pagini web

Deşi pagina noastră de web conţine link-uri către alte pagini web, E.ON România S.R.L. nu răspunde pentru strategiile de protejare a informaţiilor sau pentru conţinutul altor pagini web.

Notificare privind modificările

Orice modificare privind protecţia datelor va fi postată pe acestă pagină precum şi în alte locaţii pe care le considerăm adecvate.