Termeni şi condiţii

E.ON România S.R.L. depune eforturi pentru a include informații complete și corecte în acest site, fiind însă imposibilă acordarea unei garanţii complete cu privire la actualitatea, acurateţea şi integralitatea datelor publicate. E.ON România S.R.L. îşi rezervă dreptul de a adăuga informaţii noi, de a elimina sau de a efectua modificarea informațiilor de pe acest site, în orice moment, fără notificare prealabilă. În vederea facilitării accesului spre alte site-uri care pot prezenta interes pentru vizitatori, E.ON România S.R.L. publică pe pagina proprie link-uri sau plugin-uri către acestea, declinându-şi orice responsabilitate cu privire la conţinutul site-urilor terţe, responsabilitate care este şi va aparţine întotdeauna proprietarului site-ului sau administratorului acestuia.

Conţinutul acestui website este protejat de drepturi de autor. Toate mărcile şi logo-urile incluse pe acest site sunt mărci înregistrate. Toate informaţiile şi datele, precum şi utilizarea acestora sunt supuse şi beneficiază de protecţia legislaţiei române. Cu toate acestea, E.ON România S.R.L. dă dreptul utilizatorilor de a se folosi complet sau în extras de textele, imaginile şi graficele de pe site atâta timp cât E.ON România S.R.L. este menţionat ca sursă/autor. Un exemplar din documentul publicat va trebui depus la Biroul de Comunicare al E.ON România S.R.L. (office.ero@eon-romania.ro) ca dovadă a utilizării sale în mod corespunzător.

Utilizarea, arhivarea şi multiplicarea textelor, imaginilor, graficelor, logo-urilor, imaginilor webcam, a fişierelor audio-video şi animate şi modalitatea de aranjare a acestora, în alte scopuri decât cele menţionate pe site, necesită aprobarea prealabilă a E.ON România S.R.L.

E.ON România S.R.L. nu este responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte, inclusiv dar nu numai, pierderi de profit cauzate potenţial de utilizarea informaţiilor sau datelor cuprinse în aceast site. Sunt excluse de asemenea orice drepturi suplimentare şi obligaţii între E.ON România şi utilizatorul acestei pagini web sau terţi.